AED - Callebaut

Leads  

AED?

Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen.

Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

- Verwittig steeds de hulpdiensten 112


- Gebruik een AED enkele wanneer het slachtoffer buiten bewustzijn is en een abnormale ademhaling vertoont.

GPS: 50.9822443, 4.0961817

Selecteer wat u op de kaart wil zien

Events